1- ارزیابی خطر

 • تعیین و برآورد خطرات ناشی از حوادث طبيعي مانند زلزله، سیل، زمین لغزش، سونامی، طوفان، آتش­سوزی و … در مقیاس کشور، استان و شهر و ایجاد سامانه ریسک با قابلیت بروز رسانی؛
 • تحلیل خطرات زلزله و سوانح ثانویه برای ساختگاه پروژه های ساختمانی، سد، نیروگاهی، صنعتی، شبکه‌های شریانهای حیاتی و سایر پروژه های مهم موجود و در درست طراحی؛

2- ارزیابی آسیب پذیری و خسارت

 • ارزیابی و تعیین آسیب­ پذیری ساختمانی و تاسیسات زیر بنایی شامل شبکه‌های شریانهای حیاتی، نیروگاه، پالایشگاه نفت و گاز، پتروشیمی، سکوهای نفت و گاز، تاسیسات دریایی و دیگر تاسیسات مشابه در برابر سوانح؛
 • تهیه سامانه های تخمین سریع خسارت و تلفات سوانح شهری با استفاده از فناوری سنجش از راه دور؛
 • تهیه سامانه بانک‌های اطلاعاتی مبتنی بر GIS از اجزای در معرض خطرسوانح؛

3- ارزیابی ریسک

 • توسعه مدلها و سامانه های برآورد خسارت اقتصادی و انسانی و ریسک سوانح ساختمان­ها و تاسیسات زیربنایی برای مناطق شهری و با قابلیت بروز رسانی؛
 • برآورد ریسک، تفکیک ریسک برای شرکت‌ها و سازمان ها، کارخانه‌ها، تاسیسات نفت، گاز، پتروشیمی و فراساحل، نیروگاهها و دیگر تاسیسات بزرگ و پیچیده.

4- مدیریت ریسک

 • پیاده سازی روش‌های مدیریت ریسک در سازمانها، شرکت‌ها و موسسات صنعتی، اقتصادی، تجاری، بیمه و بانک‌ها مبتنی بر استاندارد ایزو 31000؛
 • برنامه ریزی و مدیریت ریسک و مدیریت بحران شهرها؛
 • خدمات مشاوره ای به نمایندگی از موسسات بین المللی مدیریت ریسک.

5- بیمه

 • توسعه مدل تخمین سرمایه توانگری ریسک-پایه بر اساس رژیم Solvency II اروپا در ایران؛
 • توسعه مدل تخمین نرخ حق بیمه خالص زلزله با ریزنمایی های مختلف در ایران؛
 • تحلیل ریسک و تعیین شاخص های بیمه ه­ای پورتفوی سوانح طبیعی شرکتهای بیمه؛
 • ارائه مشاوره به موسسات اقتصادی، تجاری و بانک‌ها برای مدیریت و انتقال مناسب ریسک.

6- آموزش

 • برگزاری دورههای آموزشی مدیریت ریسک بیمه‌ای
 • مدیریت جامع و هوشمندانه ریسک سوانح؛
 • کاربرد مدلهای برآورد خسارت و ریسک سوانح در انتقال ریسک سرمایه و بیمه؛