محسن غفوری آشتیانی

پرفسور محسن غفوری آشتیانی استاد نمونه پژوهشگاه بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله بوده و فارغ التحصیل  دکتری مهندسی زلزله از دانشگاه فنی و ایالتی ویرجینیا (آمریکا) در سال 1363 میباشند. محسن غفوری آشتیانی با بیش از 3۹ سال سابقه کار، موسس و رئيس پژوهشگاه بين‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله: آذر 68 تا آذر 85؛  عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، عضو هيأت مؤسس و رئيس سابق انجمن مهندسی زلزله ايران؛ مدير انجمن بين‌المللی مهندسی زلزله (IAEE)؛ مشاور تخصصی مدلسازی و مدیریت ریسک بانک جهانی و سازمان ملل؛ رئيس سابق کميسيون خطر و ريسک زلزله و حرکات قوی زمين انجمن بين المللي زلزله شناسی(IASPEI) ؛ عضو کميسيون علمی و فنی استراتژی کاهش سوانح طبيعی سازمان ملل متحد(UN-ISDR) ؛ عضو و هيأت مديره: برنامه ايمنی لرزه ای جهان  (WSSI)؛ عضو مؤسس انجمن بين المللي مديريت جامع خطر پذيری(IDRiM) ؛ عضو اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگوی پیشرفت ایرانی-اسلامی و عضو گروه مديريت برنامه بين‌المللی ارزیابی GSHAP وGEM و EMI بسیاری از جوامع علمی ملی و بین المللی است. تا کنون مجری پروژه‌های تحقيقاتی متعدد در زمينه ارزيابی خطر و مديريت خطرپذيری زلزله، برآورد ریسک و تدوین مدلهای بیمه ای، ارزِيابی سريع خسارات ناشی از زلزله با استفاده از سنجش از راه دور و اطلاعات ماهواره ای، تحليل و برآورد آسيب‌پذيری و ریسک سازه‌های نيروگاهی و صنعتی در برابر زلزله، مطالعه آسيب‌پذيری وریسک شهرهای تهران، مشهد، شیراز،کابل، مزارشریف، کیش و داکا؛ تدوين برنامه مقاوم‌سازی شهر تهران در برابر زلزله آينده و … است. از جمله فعالیتهای پژوهشی ایشان در ایران انتشار بيش از ۳۰۰ مقاله علمی در ژورنالهای علمی-پژوهشی و کنفرانسهای علمی– بين‌المللی در زمينه مهندسی زلزله و مديريت خطرپذيری؛ انتشار ۶۰ عنوان گزارش تحقيقاتی در زمينه‌های زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله؛ مدير مسئول و سر دبير مجلات علمی ملی و بین المللی میباشد.