محمد مختاری

دکتر محمد مختاری عضو هیات علمی پژوهشگاه بين‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله بوده و فارغ التحصیل ژئوفیزیک/زمین شناسی از دانشگاه برگن نروژ و فوق لیسانس ژیوفیزیک دریائی از دانشگاه ساتهمتون انگلستان می‌باشد . ایشان مسئول ژئوفیزیک پروژهای متعدد در شرکت نفت نورسک هیدرو نروژ 1362-1370؛ مشاور عالی ژئوفیزک شرکت نفت، مدیریت اکتشاف؛ عضو هيأت مؤسس (بازگشائی) و عضو انجمن ژئوفیزک ايران؛ عضو انجمن ژئوفیزیک نروژ؛ عضو هیات مدیره انجمن بین المللی پیش نشانگر های زمین لرزه، (لندن) ISEP؛ عضو کارگروه 3 ICG/IOTWS ؛ عضو کارگروه تحليل خطر سونامی در اقیانوس هند ؛ رئیس پژوهشکده زلزله شناسی، پژوهشگاه بين‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله؛ عضو موسس و رئیس مرکز ملی پیش بینی زلزله، پژوهشگاه بين‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله؛ مدیر علمی چهارمين و پنجمین کنفرانس بين‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله؛ نماینده ايران در گروه بازرسی سازمان معاهده منع جامع آزمايشات هسته‌ای (CTBT)؛ رئیس هیات مدیره شرکت پتروکاو انرژی. ایشان مجری پروژه‌های تحقيقاتی و حرفه ای متعدد در زمينه های ژئوفیزیک کاربردی و زمین شناسی در مطالعات اکتشافات هیدرو کربن در سطح ملی و بین المللی، همکاری درتحليل و برآورد آسيب‌پذيری و ریسک سازه‌های نيروگاهی و صنعتی در برابر زلزله از بعد زلزله شناسی، مطالعات مربوط به امکان سنجی پیش بینی زلزله و تهیه ی سند راهبردی مطالعات پیش نشانگرهای زمین لرزه، مطالعات گسترده در زمینه سونامی در سواحل جنوبی ایران (مکران) و نیز همکاری در طراحی هشدار زود هنگام سونامی در اقیانوس هند به ویژه سواحل شمالی آن، همکاری در تدوين برنامه‌های آموزشی لازم برای کاهش خطرات زلزله در کشور، راههای شناسايی و تشخيص انفجارات هسته‌ای با استفاده از شبکه عصبی. بیش از 120 مقاله تخصصی در مجلات علمی-پژوهشی و کنفرانسهای ملی و بین‌المللی و 5 کتاب در زمینه علوم زمین و ژئوفیزیک به زبان های فارسی و انگلیسی از ایشان به چاپ رسیده است.