محمد غفوری آشتیانی

محمد غفوری آشتیانی، کارشناس خبره اقتصادی و بازرگانی و مالی و فارغ التحصیل اقتصاد از دانشگاه تهران در سال1349 و دکترای مدیریت استراتژیک از امریکا میباشد. محمد غفوری آشتیانی بیش از 45 سال سابقه کار اقتصادی و مالی و فعالیت مدیریت اقتصادی، بازرگانی و مهندسیی در زمینه های مختلف دارد. از سال 1351 تا 1360 مدیریت مالی پروژه های ساختمانی ملی نظیر مجموعه ورزشگاه آزادی، اتوبان کرج- قزوین بوده است. پس از انقلاب معاون وزارت بازرگانی در امور شرکت ها و ستاد بسیج اقتصادی فعالیت داشته است. از سال 1365 تا کنون در سمت رئیس هیئت مدیره شرکت ساختمانی و مدیریت ساخت چندین پروژه بلندمرتبه؛ مجری چندین پروژه تولیدی بوده و در سالهای اخیر مشاور فنی و اقتصادی رئیس دیوان عدالت اداری و دادستان کل کشور میباشد.