مهدی صادقی

او در‌ گرایش مهندسی عمران در سال ۱۳۸۵ فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۸۶ کارشناسی ارشد خود را در گرایش مهندسی زلزله در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران در زمینه محاسبه و ارزیابی خسارت وارده بر ساختمان و شریان های حیاتی آغاز نمود، او‌ دکتری خود را در زمینه مهندسی سازه-زلزله در همان دانشگاه در زمینه تدوین مدل احتمالاتی بر پایه ریسک برای شهر شیراز بهینه سازی خسارت زلزله بر ساختمان های شهری انجام داد. در حال حاضر در شرکت بین المللی Aon شعبه سیدنی استرالیا در بخش تحلیل و محاسبات بیمه اتکایی در حال ارزیابی و کار با مدل های جهانی احتمالاتی ریسک مخاطرات طبیعی و تدوین مدل های سفارشی ریسک زلزله، طوفان، سیل و… می باشد.
از جمله پروژه های او شامل:
– مدل سازی ریسک مخاطرات طبیعی با استفاده از مدل های جهانی احتمالاتی
– ارزیابی دقیق اجزای مدل های جهانی برآورد احتمالاتی خسارت زلزله، سیل، طوفان، آتش سوزی و…
– پیشنهاد تغییر و بهینه سازی در مدل های جهانی ارزیابی خسارت با توجه به آخرین یافته های علمی
– تدوین و تغییر مدل های شکنندگی/آسیب پذیری زلزله، سیل، توفان موجود با توجه به شرایط منطقه