حمید غفوری آشتیانی

دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه و مشارکت کننده در دوره های متفاوت سازمان بانک جهانی در حوزه های مدیریت ریسک سوانح، کاهش ریسک سوانح و تاب آوری شهر ها. ایشان افتخار همکاری با موسسه سامان پایدار را در پروژه های گوناگون را داشته که از این میان می توان به پروژه تدوین و برآورد مدل ریسک و مدیریت بحران جزیره کیش ، به عنوان تحلیلگر ریسک و خسارات و همچنین پروژه برآورد جامع ریسک و مدیریت بحران شهرهای کابل و مزار شریف به عنوان field data collector و تحلیلگر ریسک و خسارات اشاره کرد.