امیر شاه محمدیان

امیر شاه محمدیان دانشجوی دکتری مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله و از سال ۹۶ تاکنون مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز می باشد. او در حال فعالیت و پژوهش در زمینه دستیابی به مسکن ایمن و اقتصادی با استفاده از رویکرد تفکر سیستمی و همچنین مدلسازی فجایع می باشد. زمینه کاری وی، تفکر سیستمی در شناخت و حل مسایل پیچیده، مدلسازی دینامیک سیستم ها، ریسک و اقدامات کاهش ریسک سوانح، بیمه و مدلسازی ریسک، آگاه سازی مردم و ایجاد فرهنگ ایمنی و همچنین استفاده از یادگیری ماشین، شبکه های عصبی، یادگیری عمیق و بلاک چین در زمینه ی کاهش ریسک سوانح می باشد.